ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: X, Stück: 1 (1793) > Person:

 Euripides

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 10, Stück 1 V. Fragment aus dem Tagebuche Weilers. Herausgegeben von — — — — l.