ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: IX, Stück: 3 (1792) > Person:

Dorothea (geb. Brendel) Schlegel (geb. Mendelssohn; gesch. Veit)

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 9, Stück 3 3. Sonderbare Art des Trübsinnes.