ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: III, Stück: 1 (1785) > II. Ein Dichter im Schlaf. > Person:

Johann Friedrich Jacobi

Artikel als Autor:
Bd. 3, Stück 1 II. Ein Dichter im Schlaf.
Erwähnt im Text: