ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: IX, Stück: 1 (1792) > Person:

 Abu Abdallah Muhammad al-Mutawakkil al-Masluch

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 9, Stück 1 5. Fragment aus des Herrn Professor Herz Schrift, über den Schwindel.