ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: VIII, Stück: 1 (1791) > 4. Ueber das Band zwischen Geist und Körper. > Person:

Marie Dorothea, Gräfin von Dernath

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 8, Stück 1 4. Ueber das Band zwischen Geist und Körper.