ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: I, Stück: 1 (1783) > I. <Bericht.> > Person:

August Ferdinand, Prinz von Preußen

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 1, Stück 1 I. <Bericht.>