ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde

Herausgegeben von: Karl Philipp Moritz, Karl Friedrich Pockels und Salomon Maimon
Digitale Edition herausgegeben von Sheila Dickson und Christof Wingertszahn


Startseite > Bandnavigation > Band: I, Stück: 3 (1783) > Person:

Johann Georg Zierlein

Artikel als Autor:
Erwähnt im Text:
Bd. 1, Stück 1 V. <Die letzten Stunden des seeligen Herrn Professors Johann Georg Zierlein.>
Bd. 1, Stück 3 Inhalt. <Liste der Beiträge des ersten Stücks.>